Wanneer is het atelier open?

Momenteel zijn er 14 groepen voor volwassenen.
Elke groep maakt gedurende 42 weken 1 dagdeel per week gebruik van het atelier.
In het onderstaande schema is per dagdeel de naam van de docent vermeld.

Dagdelen

 Ochtend

 09:30 - 11:30

 Middag

 13:30 - 15:30

 Avond

 19:30 - 21:30

 Maandag

 Antje

 Sonnenschein

 Wim

 Heesen

 Wim

 Heesen

 Dinsdag

 Jan

 Houwing

 Ellis

 Veldstra

 Ger

 Kuijlenburg

 Woensdag

 Antje

 Sonnenschein

 Geen les

 Groep 1: Jan Kenter

 Groep 2: Jan Houwing

 Donderdag

 Jan

 Kenter

 Jan

 Kenter

 Jan

 Kenter

 Vrijdag

 Ger

 Kuijlenburg

 Antje

 Sonnenschein

 Geen lesDe twee jeugdgroep komen op woensdag- en vrijdagmiddagen naar het Atelier van 16:00 tot 17:30 uur.

NB  Je moet er rekening mee te houden dat na afloop vaak nog een nabespreking van het werk volgt, die al gauw een half uur in beslag neemt.